MAFM

Mithat Alam Film Merkezi, Aralık 1999’da Mithat Alam’ın (RA’64-RC’68) özel bağışı ile Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.


AMAÇLAR

Mithat Alam Film Merkezi’nin temel amacı, sinema bölümü bulunmayan Boğaziçi Üniversitesi’nde, sinemaya ilgi duyan öğrencilere kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam yaratmak ve fikir aşamasından üretim aşamasına kadar sinemanın farklı alanlarında öğrencilerin yürütecekleri çalışmalara destek olmaktır. Film Merkezi’nin en önemli amaçlarından biri de etkinliklere ve üretilen projelere dair kitap ve DVD’ler yayınlayarak sinema alanında kalıcı bir birikim ve hafıza yaratmaktır. Film Merkezi, film arşivini her geçen yıl daha da geliştirerek Türkiye’nin önemli film arşivlerinden biri haline gelmiştir.


ETKİNLİKLER

Film Merkezi 61 kişilik sinema salonunda, öğrenim dönemi boyunca hafta içi her gün Sinefil Gösterimleri başlığı altında toplu gösterimler ve bu gösterimleri destekleyici söyleşi ve paneller yapılmaktadır. Mithat Alam Film Merkezi bu gibi etkinlikleriyle, hem öğrenciler ve sinema dünyası arasında, hem de sinemayla diğer alanlar arasında bir köprü işlevi görmektedir. Film Merkez ayrıca, öğrencilerin talebine bağlı olarak, sinemanın çeşitli alanlarında uzmanlaşmış sinemacıları atölye ve seminerler vermek üzere davet etmektedir. Mithat Alam Film Merkezi, üniversitedeki öğrenci kulüplerinin, akademisyenlerin ya da sinema örgütlerinin etkinliklerine de kapılarını açarak önemli bir platform ve buluşma merkezi haline gelmiştir. Film Merkezi böylece sinema üzerine bilgi paylaşımı, diyalog ve düşünce üretimine katkıda bulunmayı amaçlar.

Film Merkezi’nin tüm faaliyetleri herkese açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir.


YAYINLAR

Merkez’in kurulduğu ilk günlerde öğrenci inisiyatifiyle çıkarılmaya başlayan, bugün Sinefil ismiyle anılan gösterim programı kitapçıkları, öğretim dönemi boyunca yılda beş kez yayımlanmakta ve ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Model olarak Türkiye’de alanında bir ilk oluşturan yayın, tamamıyla gönüllü öğrenciler tarafından hazırlanmakta ve alışıldık tanıtım broşürü formatının dışına çıkarak, bir dergi gibi tasarlanmaktadır. Film Merkezi’nin gösterim programında yer alan filmlerin tanıtımının yanı sıra; toplu gösterimlere konu olan oyuncu ve yönetmenleri, film türlerini ve ülke sinemalarını kapsamlı bir bakışla mercek altına alan yazılardan oluşmaktadır. Sinefil kitapçığı, pek çok öğrenciye, sinema üzerine düşüncelerini yazıya dökerek film eleştirisi ve teorisi konusunda kendilerini geliştirme olanağı sunmanın yanı sıra, gösterimleri takip edenlerin de izledikleri filme farklı bir gözle bakabilmelerini sağlamaktadır. Film Merkezi’nde yıl boyunca düzenlenen tüm etkinliklerin görüntü kaydı alınmakta ve arşivlenmektedir. Bu kayıtlar metne geçirilerek Sinema Söyleşileri Yıllığı kitabında her yıl düzenli olarak yayımlanmaktadır.


PROJELER

Mithat Alam Film Merkezi, Türkiye’deki sinema kültürüne katkıda bulunmak adına, süreklilik arz eden ve uzun bir sürece yayılan bir takım projeler yürütmektir.

Türkiye sinemasının belleğini oluşturmak amacıyla başlatılan Türkiye Sineması Görsel Hafıza Projesi bir sözlü tarih çalışmasıdır. Bu proje kapsamında, sinemanın herhangi bir alanında çalışmış kişilerle, görüşmeler yapılmakta ve bu görüntü kayıtları arşivlenmektedir. Ayrıca bu kayıtlardan özet filmler hazırlanarak bir DVD içinde toplanmakta, ülke çapında kütüphanelere ve arşivlere gönderilmekte, araştırmacılar ve sinemaseverlerle paylaşılmaktadır.

Mithat Alam Film Merkezi’nin bir başka önemli projesi olan Hisar Kısa Film Seçkisi ise Türkiye’deki kısa film üretimini teşvik etme ve yurtdışında tanıtma amacı taşımaktadır. Proje kapsamında her yıl, sinema alanındaki yetkin isimlerden oluşturulan bir jüri, yılın en iyi 10 kısa filmini belirlemekte ve bu filmler daha sonradan Hisar Kısa Film Seçkisi DVD’si olarak yayınlanarak yurtiçi ve yurtdışındaki festivallere, sinema alanında faaliyet gösteren kurumlara arşivleme ve tanıtım amacıyla gönderilmektedir.

Kısa Film ve Belgesel Destek Projesi kapsamında ise Film Merkezi’ne başvuran belgesel ve kısa film projeleri arasından desteklenmeye değer bulunanların ekiplerine, kamera ve/veya kurgu ekipmanlarını kullanma imkânı sağlanmaktadır.


ÖĞRENCİ GRUPLARI

Öğrenci Çalışma Grupları, sinemanın farklı alanlarıyla ilgilenen öğrencilerin tümüyle kendi inisiyatifleri çerçevesinde kurduğu ve söz konusu alanda kendi istekleriyle faaliyetlerde bulundukları çalışma gruplarıdır. Film Merkezi, öğrenci gruplarına, film arşivini ve çekim-kurgu olanaklarını kullanma, film gösterimi yapma, çalışma alanlarındaki uzman isimleri merkeze davet etme gibi konularda destek olmaktadır. Katılımcılarının kendi istekleriyle kurulan bu gruplar, öğrenciler arasındaki kolektif çalışma ruhunu ve işbirliğini pekiştirmekte; onlara kendilerini belli bir konuda, yine kendi çabalarıyla geliştirme imkânı sunmaktadır.


Mithat Alam Film Merkezi’nin tüm etkinlik ve projeleri şu linklerden takip edilebilir: